چهار مزیت اقتصادی و زیست محیطی انرژی های تجدیدپذیر

مدیرعامل شرکت انرژی های تجدید پذیر مپنا، «صرفه جویی در مصرف آب»، «آلوده نکردن هوا»، «مصرف نکردن سوخت» و «ایجاد اشتغال پایدار» را چهار مزیت اقتصادی و زیست محیطی انرژی های تجدید پذیر برشمرد.
چهار مزیت اقتصادی و زیست محیطی انرژی های تجدیدپذیر
رویداد۲۴ «اکبر ادیب فر» در پنجمین کنفرانس و نمایشگاه انرژی خورشیدی ایران با موضوع «بررسی چالشهای فضای کسب و کار انرژی های تجدیدپذیر در سال 97» در دانشگاه تهران افزود: نیروگاه های بادی و خورشیدی بر خلاف سایر نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی، مصرف آب قابل توجهی ندارند.

وی ادامه داد: تولید برق در نیروگاههای تجدیدپذیر کنونی، موجب صرفه جویی 250 هزار متر مکعب آب شده است.
ادیب فر در تشریح آثار زیست محیطی و همچنین مصرف نکردن سوخت در نیروگاه های تجدیدپذیر گفت: به عنوان نمونه، با احداث یک نیروگاه تجدیدپذیر 100 مگاواتی در شهرستان تاکستان استان قزوین، از سوخت 90 میلیون لیتر گازوییل جلوگیری به عمل آمده است؛ این میزان گازوییل در حدود 250 هزار تن دی اکسید کربن تولید خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت انرژی های تجدید پذیر مپنا برای نشان دادن این حجم از دی اکسید کربن گفت: اگر بخواهیم این میزان دی اکسید کربن را توسط درختان جذب کنیم به 50 میلیون اصله درخت نیاز خواهیم داشت.
وی در مورد اشتغال آفرینی این صنعت نیز گفت: انرژی های تجدیدپذیر قادر هستند در مناطق محروم و روستاها به اشتغال پایدار بپردازند و این امر در تمام نقاط کشور قابل توجیه خواهد بود.
ادیب فر ادامه داد: می توان گفت اشتغال پایدار در مناطق محروم و در مدت زمان کوتاه یکی از مزایای قابل توجه حوزه تجدید پذیر محسوب می شود که با توجه به بهره برداری بلند مدت بیش از 20 سال به تامین منافع آینده نیز خواهد پرداخت.
به گفته وی، شرکت تولید انرژی های تجدیدپذیر مپنا وظیفه سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر را عهده دار است و اکنون نیز در 2 نیروگاه 50 مگاواتی بادی و یک نیروگاه خورشیدی سرمایه گذاری کرده که به پارک انرژی های تجدیدپذیر تبدیل شده است.
ایران با بیش از 300 روز آفتابی در سال و همچنین مناطق مهیا برای تولید برق از باد، ظرفیتی قابل توجه برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر دارد.
ظرفیت کنونی نیروگاه های تجدیدپذیر کشور در حالی 527 مگاوات اعلام می شود که کارشناسان حوزه انرژی معتقدند در ایران توان تولید برق از طریق انرژی های نو تا 70 هزار مگاوات وجود دارد.